See other templatesSee other templates

Общински съвет по наркотични вещества и
превантивно-информационен център - Разград

Какво е ПИЦ?

Превантивно-информационен център - Разград осъществява превантивни дейности и програми на общинско равнище

... и нещо повече ...

 

 

конкурс

 

 

Превантивно-информационен център (ПИЦ)

 

     Превантивно-информационния център събира, съхранява и анализира информация на общинско ниво, необходима за осъществяването, координирането и оценяването на програмите за борба срещу употребата и злоупотребата с наркотични вещества.   Превантивните информационни центрове подпомагат общинските съвети по наркотични вещества при изготвянето и предоставянето на информация във връзка с дейността им по чл.21,ал.1 до Националния съвет по наркотичните вещества.

   Дейността на ПИЦ е насочена към всички млади хора на територията на общината в училищна възраст.

   ПИЦ разработва програми за превенция на употребата на наркотични вещества;организира лекции,семинари и дискусии по тези теми с ученици, учители, родители, педагогически съветници и медицински специалисти от училищата.

     Осъществява консултативна дейност с деца/младежи в риск и техните родители.

Провежда социологически проучвания, поддържа информационна система и база данни.

     Изработва и издава информационни материали за проблемите, свързани с употребата на наркотични вещества – листовки, брошури, плакати и други.

   Организира различни младежки инициативи с превантивна насоченост – конкурси, концерти, спектакли, спортни състезания.

Осъществява промоция на здравословен начин на живот.

Обща цел

Целта на Общинския съвет по наркотични вещества и Превантивно- информационен център към него е да насочат усилията си към осъществяване на превантивни дейности сред учащите се в Община Разград. Работата на ОБСНВ и ПИЦ е насочена към реализиране на образователни кампании и изработване на информационни материали, целящи разясняването на видовете психоактивни вещества, вредата и последиците от тяхната употреба. Целта на тези кампании е не само да се повиши информираността на учениците за въздействието на наркотичните вещества, но и да се моделира тяхното здравословно поведение за в бъдеще.

Ограничаване на риска от употреба и злоупотреба с наркотици в града, чрез изграждане и поддържане на устойчиви, ефективни и рентабилни превантивни програми за семейства, деца и млади хора, и повишаване на съпричастността на институциите, организациите и обществото като цяло.

 

 

 

Файлове за сваляне

faq

Анкета

Кой са най-употребяваните наркотици в Разград?

Марихуана - 0%
Хероин - 0%
Кокаин - 0%
Дизайнерска дрога - 50%
Други - 0%

Total votes: 2
The voting for this poll has ended on: Септември 12, 2015

Информационен бюлетин S за нови психоактивни вещества

NEW-baner

Общински съвет по наркотични вещества и превантивно-информационен център