See other templatesSee other templates

Общински съвет по наркотични вещества и
превантивно-информационен център - Разград

Какво е ПИЦ?

Превантивно-информационен център - Разград осъществява превантивни дейности и програми на общинско равнище

... и нещо повече ...

Общински съвет по наркотични вещества (ОБСНВ)

 

     Създаването на Общински съвет по наркотични вещества се регламентира от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите.Съвета разработва, приема и координира общински програми за борба срещу разпространението, употребата и злоупотребата с наркотични вещества.Общинския съвет по наркотични вещества има своята роля и отговорност за изпълнението на Националната стратегия и плана за действие към нея на местно равнище. Обединява усилията на институциите и неправителствените организации, при разработване и прилагане на превантивни програми срещу употребата на наркотици.Отчита дейността си пред Националния съвет по наркотичните вещества и пред Общински съвет Разград.

   Предлага чрез кмета на общината осигуряване на финансови средства в общинския бюджет за изпълнение на общинските програми( чл.21, т1, т3 от Правилник за организацията и дейността на Националния съвет по наркотичните вещества).

   Представлява местната общественост пред националните законодателна и изпълнителна власт за обсъждане на проблема с употребата на наркотици

Обща цел

Целта на Общинския съвет по наркотични вещества и Превантивно- информационен център към него е да насочат усилията си към осъществяване на превантивни дейности сред учащите се в Община Разград. Работата на ОБСНВ и ПИЦ е насочена към реализиране на образователни кампании и изработване на информационни материали, целящи разясняването на видовете психоактивни вещества, вредата и последиците от тяхната употреба. Целта на тези кампании е не само да се повиши информираността на учениците за въздействието на наркотичните вещества, но и да се моделира тяхното здравословно поведение за в бъдеще.

Ограничаване на риска от употреба и злоупотреба с наркотици в града, чрез изграждане и поддържане на устойчиви, ефективни и рентабилни превантивни програми за семейства, деца и млади хора, и повишаване на съпричастността на институциите, организациите и обществото като цяло.

Файлове за сваляне

faq

Анкета

Кой са най-употребяваните наркотици в Разград?

Марихуана - 0%
Хероин - 0%
Кокаин - 0%
Дизайнерска дрога - 50%
Други - 0%

Total votes: 2
The voting for this poll has ended on: Септември 12, 2015

Информационен бюлетин S за нови психоактивни вещества

NEW-baner

Общински съвет по наркотични вещества и превантивно-информационен център