Анонимни Наркозависими е непрофесионална, международна, основана на взаимна подкрепа организация от възстановяващи се зависими, която действа в повече от 116 страни. Членовете на Анонимни Наркозависими (АН) се учат един от друг как да живеят без наркотици и как да се възстановяват от въздействието на зависимостта в своя живот.

Ако вие обмисляте дали да препоръчате Анонимни Наркозависими на някого, който има проблем с наркотиците, вероятно ще имате някои въпроси относно нашата организация. Тази брошура е създадена, за да отговори на тези въпроси.
_______________
_________
____

Кои са членовете на АН?

  Всеки, който има желание да спре употребата на наркотици, може да стане член на Анонимни Наркозависими. Членството не е ограничено само за зависими, употребяващи
определен наркотик. Тези, които чувстват, че може би имат проблем с наркотиците, законни или незаконни, включително и алкохол са добре дошли в АН. Възстановяването на АН се съсредоточава върху проблема на зависимостта, а не върху даден наркотик.

Анонимност
Основното условие за анонимност позволява на зависимите да посещават сбирките без страх от законни или обществени последствия. Това е важен фактор за зависимия, който обмисля да отиде на сбирка за пръв път. Анонимността също така подпомага атмосферата за равнопоставеност на сбирките. Това гарантира, че нито една личност или обстоятелство няма да бъдат смятани за по-важни от посланието за възстановяване, споделяно в АН.

АН сбирки

Основният подход на АН към зависимостта е неговата вяра в терапевтичната стойност на помощта, оказана от един зависим на друг. Членовете на АН участват в сбирките, на които говорят за своя опит от възстановяването от наркотичната зависимост. Сбирките на АН се организират неформално, в помещения наети от групата и се водят от членове, които се редуват в откриването и закриването  на сбирките. Сбирките на АН и и другите служки се финансират изцяло от дарения на зависими членове и продажбата на литература за възстановяване. Парични помощи от хора, които не са членове на АН, не се приемат.

  Повечето сбирки на АН се провеждат редовно по едно и също време и място всяка седмица, обикновено в обществени сгради. Има два основни типа сбирки – такива, които са открити за широката публика и такива, които са закрити за обществото (само за зависими). Сбирките се различават значително по начина на провеждане. Те могат да бъдат: участие, спикерски, сбирки тип „въпрос-отговор“, обсъждане на определени теми, а някои групи използват комбинация от тези видове. Целта на всяка сбирка е винаги една и съща : да осигури подходяща атмосфера за лично възстановяване.

Как работи АН?

    Зависимите, помагащи си един на друг да се възстановяват, са основата на Анонимни Наркозависими. Членовете на АН се срещат редовно, за да говорят за своя опит във възстановяването.Членовете с повече опит (известни като спонсори) работят индивидуално с по-новите членове.

    Ядрото на програмата на АН са Дванадесетте стъпки. Тези „стъпки“ са набор от ръководни принципи, очертаващи практическия път за възстановяване. Чрез следването на тези ръководни принципи и тяхното сътрудничество с другите членове зависимите се учат как да прекратят употребата на наркотици и как да се изправят пред предизвикателствата на ежедневния живот.

    Анонимни Наркозависими не е религиозна организация и не поддържа нито една система от вярвания. Тя учи на основни духовни принципи като честност, непредубеденост, вяра, готовност и смирение, които могат да се използват във всекидневния живот. Специфичната практическа приложимост на духовните принципи се определя от отделната личност. Възстановяването в АН не е чудотворно лечение, което се случва за определен период от време. То е процес, който е продължителен и индивидуален. Членовете вземат лично решение за това да се присъединят и възстановяват със собствено темпо.


Ниво на растеж

    Тъй като не се водят записи за посещаемостта на сбирките е трудно да се изчисли какъв брой хора, които идват в Анонимни Наркозависими, са постигнали дългогодишен период на въздържание. Единственият сигурен показател за нашия успех е бързото увеличаване на броя на групите на АН в последните няколко години и бързото разпространение на Анонимни Наркозависими извън Северна Америка.

    През 1978г. ние имахме малко повече от двеста разпространени групи в три страни; през 1982г. в единадесет страни имаше хиляда и сто групи; през 1993г. в 60 държави имаше повече от 13 000 групи, провеждащи повече от 19 000 сбирки седмично; през януари 2005г. беше изчислено, че съществуват повече от 21 500 регистрирани групи, провеждащи повече от 33 500 сбирки седмично в 116 страни.

Резултати от изследване на АН

    Следващите демографски данни бяха представени за попълване на почти половината от 135 000 - те  посетители на Световната конвенция на АН през 2003г. в Сан Диего, Калифорния.

Възраст

3%    от отговорилите са на възраст под 20 години

12%  са между 20 и 30 години

31%  са между 31 и 30 години

40%  са между 41 и 50 години

13%  са между 51 и 60 години

1%    са над 61 години

Жени/Мъже

55%   от отговорилите са мъже

45%   от отговорилите са жени

Как анкетираните са открили Анонимни Наркозависими (някои от анкетираните са дали повече от един отговор)

54%   са се запознали с АН чрез лечебни/консултативни центрове
45%   са се запознали чрез друг член на АН
22%   са се запознали чрез член на семейството

34%   са се запознали чрез съдебната система (съд, наказания, условни/изпитателни присъди, задължителни АН сбирки и други)

Етническа пъстрота

    Етническата пъстрота на членовете на нашата общност изглежда е представителна преди всичко за географския район. По време на провеждането на това изследване през 2003 г. в Сан Диего, Калифорния, 70% от отговорилите са бели, 11% черни, 11% с южно и централно – американски произход и 8 % други. През 2002 г. в Атланта, Джорджия, 49% от отговорилите са бели, 39 % черни, 4 % са с с южно и централно – американски произход
и 8 % други.

 

 

 

Анонимни Наркозависими
Проучване на членовете от 2015 г.

 

    На всяка световна конвенция от 1996 г. Световният офис за служене на АН разпространява демографски изследвания. През 2015 г. проучването беше разпространено нв Рио Де Жанейро, Бразилия. Освен на място, проучването беше достъпно за членовете, които избраха да участват онлайн, по пощата и по факс. Поради големия брой отговори, удължихме периода на проучването до шест месеца... Имаше 22 803 отговора. Събираме тези данни, за да предоставяме информация за нашето общество, укрепваме усилията си за връзките с обществеността и научаваме повече за това как и къде носим нашето послание за възстановяване.

Членство в АН

    АН се състои от хора, които са от различни раси, културни, възсрастови групи, имат различна история, професии и опит. Единственото изискване за членство в АН е желанието да се спре употребата на наркотици. Решението за членство в АН е лично.

    Няма годишен данък или такси за членство: Ние се самоиздържаме чрез вноски от членовете и продажбата на литература.
    АН е организация, базирана на общността, която провежда близо 67 000 сбирки в 139 държави.

Възраст                                                                                             

    Въз основа на отговорите на проучването, средната възраст на член на АН е
48 г.
Пол

    Съставът на пола се променя от 2013 г. Тогава 43% са били жени, а 57% са били мъже.

 

Етническа принадлежност

    Етническото многообразие на нашето членство понякога изглежда, е свързано с географското местоположение; проучването за 2015 г. беше предоставено на WCNA (Световна конвенция на АН) в Рио де Жанейро, Бразилия, в нашия международен журнал The NA Way Magazine и на нашия уебсайт. Когато проведохме това проучване през 2015. :

  • 74% европеидна раса;
  • 11% бяха афроамериканци;
  • 6% бяха латиноамериканци и испанци
  • 4% се идентифицираха като многорасови;
  • 3% бяха азиатци;
  • 1% бяха местни;
  • 1% се идентифицираха като други.

Това проучване отразява географското местоположение; приблизително 87% от резултатите от проучването са завършени онлайн или по пощата / факса.В известен смисъл етническата принадлежност се определя от тези, който не присъстват на WNCA (Световната конвенция на АН). Това проучване показва леко увеличение с азиатците и членовете, които се определят като многорасови.

Влиянието от посещаването на първата сбирка на АН

   Проучването за 2015 г. показва, че членовете приемат първата си сбирка на АН като много важна. Попитахме ги също така за влиянието на тази първа сбирка по отношение на това да остават в АН и 85% я идентифицират като ключов компонент.Тъй като сбирките на АН се различават, както от присъстващите членове, така и във форматите си, ние насърчаваме хората да опитат различни сбирки, за да открият тази жизненоважна идентификация.

   В графиката по – долу като първоначално влияние за присъствието на сбирки на АН е посочен рехабилитационен и / или терапевтичен център. Много от членовете се запознават с АН по време на лечението си в център за възстановяване и / или терапия. Информационна брошура №29 – Въведение в сбирките на АН, разяснява подробности, които може да са непознати за тези, които са на първата си сбирка или са в началото на възстановяването си, но биха могли да им бъдат полезни.

Позволен е повече от един отговор. Показани са първите седем.

 

Посещаване на сбирки

Редовното присъствие на сбирки 
дава възможност за изживяване  на
посланието за възстановяване.
Изследваните членове посещават
средно по 3,23 сбирки седмично.

 

 

 

Години без употреба
 
    Въз основа на проучването, средната
продължителност на чисто време в АН е
8,32 години.

 

В продължение на няколко години както професионалисти, така и членове се питаха дали зависимите са в състояние да запазят работата, семейните отношения и жилищата си, докато употребяват наркотици. В проучването на членовете през 2015 г. този въпрос беше зададен : 44% от отговорилите посочиха, че всички области на техния живота са били засегнати от употребата на наркотици, а 45% заявяват, че са били в състояние да запазят работата си. Областите, които са най – силно засегнати от употребата на наркотици, са интимно обвързване и създаване и осигуряване на семейство.
    През 2015 г. двете области, които
получиха поразително подобрение с
присъствието си в АН, бяха семейните
взаимоотношения, където 92% от нашите
членове заявиха обогатяване, както и социа-
лни взаимоотношения, постигнати от 88%
от отговорилите. В литературата на АН се
казва, че активната зависимост е белязана
от засилена изолация и разрушаване на взаи-
моотношенията. Възстановяването в АН е
помогнало на участниците в проучването да
поправят щетите в живота си, нанесени от
 употребата на наркотици.

 

АН в обществото
     Доброволните комитети на членовете на АН се формират, за да координират различните служби в общността. АН не приема парични помощи от хора, които не са членове на общността, няма професионални съветници и не поддържа клинични или жилищни съоръжения. По-долу е изброен списък на службите, които АН може да предложи.

Сбирки за обществено информиране. Те се провеждат от членове на АН за да информират обществото за съществуването на Анонимни Наркозависими и неговите достъпни служби.

Медицински и здравни конференции. Това са събития, провеждани от професионални организации, на които АН може да представи информация под формата на семинар и/или чрез свой щанд.

Презентации.
Те най – често се провеждат пред институции, съдии, съветници, медицински сестри, лекари и други с информационна цел.

Служба за обществена информация. Тя може да представи информация за АН, предназначена за обществото чрез медии, преса, радио, телевизия, билбордове, плакати и други.

Телефонни служби. Те могат да осигурят информация за местните сбирки и АН като цяло.
Списък на сбирките. Той представлява местното разписание, което съдържа времето и мястото на сбирките и се намира на места, достъпни за обществото.

Служби в болници и институции. Те се организират от местните комитети чрез сбирки/презентации с цел запознаване на хората намиращи се там с основните принципи на програмата на Анонимни Наркозависими. Те предават посланието за възстановяване на АН на зависими, които нямат свободен достъп за редовни сбирки на АН. Сбирките или презентациите се провеждат в болници, затвори, центрове за лечение на зависимости, центрове за детоксикация и други институции.

Как да се свържем с Анонимни Наркозависими

    В много страни, Анонимни Наркозависими са вписани в телефонните указатели. Много телефонни линии и места за провеждане на сбирки могат да бъдат открити на нашата страница -https://www.na-bulgaria.com/. Телефонните линии се поддържат от възстановяващи се зависими или от служби, които могат да ви свържат с някой възстановяващ се зависим. Телефонните служби са създадени преди всичко, за да помагат на зависимите да открият най-близката сбирка. Чрез тях също може да се получи и друга информация. Телефонното обаждане е добро начало, ако имате желание да получите по – подробна информация за АН.

   

 

За АН
    Анонимни Наркозависими е световна организация от възстановяващи се зависими, чиято основна цел е да помагат на зависимите да спрат да употребяват наркотици, посредством дванадесет-стъпков подход на възстановяване. АН не е религиозна организация и не препоръчва специална система от вярвания. Тя учи на основни духовни принципи като честност, непредубеденост и готовност за действие, за да назовем няколко. Конкретно практическо приложение на тези принципи се определя от отделния член.
    Членовете на АН се учат един от друг как да живеят без наркотици и да се възстановяват от ефектите на зависимостта. Въпреки, че не е свързана с никоя религия, политическа група, организация или институция, АН си сътрудничи с професионалисти и с обществеността, като осигурява информация за своето общество.

 

 knijka problema prez ochite na decata

Общински съвет по наркотични вещества
Председател: Станислава Петрова
Секретар: Миленка Александрова
 
Експерти към Превантивно-информационен център:
 
Гергана Йорданова
Миневер Мехмед
Милена Митева-Недкова

Димитър Трифонов

Доника Василева