https://www.arka-bg.com/

 

 

Списание “АркА” е бюлетин на Регионалната програма „Alkohol & Drug” на полската Фондация “Стефан Батори” (структурно спадаща към международния Институт “Отворено Общество”). Програмата е била разработена с цел да се подпомага развитието на система за решаване на алкохолните проблеми, както и проблеми, свързани с други зависимости, в страните от Източна и Средна Европа. Благополучно стечение на обстоятелствата е направило възможно построяването в Полша още преди около 30 години на една реално и ефикасно действаща система, която се основава главно на американския опит и до ден днешен се смята за една от най-стабилни и цялостни в Европа. В тази система, освен съответната мрежа от специализирани държавни здравни заведения с професионално подготвени кадри, много съществена роля играят движенията за взаимопомощ на зависимите и техните близки, работещи по Програмата 12-те Стъпки на Анонимните Алкохолици.

 

 knijka problema prez ochite na decata

Общински съвет по наркотични вещества
Председател: Станислава Петрова
Секретар: Миленка Александрова
 
Експерти към Превантивно-информационен център:
 
Гергана Йорданова
Миневер Мехмед
Милена Митева-Недкова

Димитър Трифонов

Доника Василева