национални програми

национални програми (9)

Родители на ученици от две разградски  училища участваха в обучение по Националната програма „Кодово име живот“

На 11 ноември експертите от Превантивно-информационен център към Общински съвет по наркотични вещества град Разград Миневер Мехмед и Милена Недкова проведоха обучение на родители на ученици от ОУ „Н. Й. Вапцаров“ и ОУ „Ив. С. Тургенев“ по Националната програма за превенция на употребата на наркотични вещества в училищна среда за ученици 5-7 клас „Кодово име живот“. Това са родители, чиито деца участват в реализирането на програмата в двете училища.

Националната програма за превенция на употребата на наркотични вещества в училищна среда е за възрастова група 8–11 клас „От връстници за връстници“., както и обучителна програма за училищните специалисти (учители, педагогически съветници и психолози), които ще участват в дейностите по реализирането на Националната програма в училищна среда.

 Националната програма за превенция на употребата на наркотични вещества в училищна среда за възрастова група 5–7 клас „Кодово име Живот“, както и обучителна програма за училищните специалисти (учители, педагогически съветници и психолози), които ще участват в дейностите по реализирането на Националната програма в училищна среда.

На 19 и 20 октомври 2022 г. в хотел CARTOON гр. Разград Екипа на Общински съвет по наркотични вещества и Превантивно-информационен център - Разград организираха обучение на педагогическите специалисти – психолози, педагогически съветници и педагози от Област Разград по Националната програма за превенция на употребата на наркотични вещества в училищна среда. Началото на програмата е сложено през 2018 г. като тя е съгласувана с МОН и МЗ.

До сега ОбСНВ и ПИЦ гр. Разград са осъществили две обучения на психолози, педагогически съветници и педагози. През 2021 г. приключи пилотната програма от 5 до 7 клас „Кодово име живот“ в ОУ „Н. Й. Вапцаров“ гр. Разград.

За да се сложи старт на по-голям брой училища прилагащи тази превантивна дейност сред учениците си е сега проведения семинар с практическа насоченост със занятията за 5-ти и 8-ми клас.

Обучението беше реализирано от г-н Валентин Минков – социален и училищен психолог към Превантивно информационен център гр. Плевен.

Много компетентно и с вещина лекторът преведе педагогическите специалисти през темите за 5-ти клас. Участниците влязоха в ролята на петокласници и от тяхната позиция възприемаха занятията, които се състоят в изработване на правила на групата/класа/ и работа с емоции и чувства. Общуване – занятие за сплотяване на класа, самооценка – аз съм важен, другият до мен също е важен колкото мен. Влияние на средата и електронен свят – как да се използва електронния свят умерено.

Практическото обучение премина забавно и поучително. Специалистите, от които зависи прилагането на Националната програма се запознаха от първо лице с нея и установиха, какво ще поднесат на своите възпитаници. Много от тях се амбицираха да започнат работа по НП „Кодово име живот“.

Вторият ден от обучението беше предвиден за психолози, педагогически съветници и педагози от професионалните и профилирани гимназии от областта. НП за ученици от 8-11 клас е с име „Връстници обучават връстници“. Това, което може да каже един тийнейджър на друг и да бъде чут, не може да има същия ефект казано от възрастен човек. Затова и информацията е насочена от връстници за връстници.

На обучаваните беше предоставен кратък видеоматериал за доброволчеството и как работят доброволците сред съучениците си.

За осъществяването на Националната програма от 8-11 клас се залага на взаимовръзката и работата с доброволците от съответното училище.

Програмата за обучението на училищните психолози, педагогически съветници и педагози включваше, превенция и видове превантивни програми, дебат“ЗА или ПРОТИВ легализирането на марихуаната“, разпознаване на употребата и етапи за формирането на зависимост, форми и способи за лечение на зависимости, мотивационно интервю и практическа част по занятията за 8-ми клас.

Двата изпълнени със срещи, нови запознанства и нови знания дни изминаха бързо. Това, което предстои е съвместната работа на ОбСНВ и ПИЦ с психолозите, педагогическите съветници и педагозите участвали в обучението по Националните програми и популяризирането на превенцията в областта на употребата на наркотични вещества сред учениците. Живота на нашите деца е важен, те са нашето бъдеще и радост. Нека се погрижим за тях заедно!

 

10.06.2021.г. Въвеждащо теоретично обучение за училищни специалисти от област Разград по Национални превантивни програми за превенция употребата на наркотични вещества в училищна среда 5-7 клас и 8-11 клас.

Национална програма за превенция на употребата на психоактивни вещества в училищна среда 5-7 клас със заглавие "Кодово име живот". Справяне с гнева и конфликта бе поредната тема, по която работиха учениците от 6 "в"клас на ОУ "Н.Й.Вапцаров". Целта беше децата да се научат как да се справят със своите емоции, да придобият умения за решаване на конфликти и да осъзнаят полезността на общоприетите правила, желанието за работа заедно, сътрудничеството, изслушването и уважението, както и активността.

 

Национална програма за превенция на употребата на наркотични вещества в училищна среда 5-7 клас "Кодово име живот ". Тема на занятието "Рисково поведение.Алтернативи".

"КОДОВО ИМЕ ЖИВОТ" Днес продължихме работата си по Националната програма за превенция на употребата на психоактивни вещества в училищна среда 5-7 клас.Темите по които работихме бяха "Влияние на средата", където децата имаха възможността да споделят и отстоят собственото си мнение, да развиват устойчивостта на чуждото влияние, и да се замислят за вредата от употребата на психоактивни вещества, и "Електронен свят", занятието учи на лична отговорност и регулация на дейностите, формира лично отношение към електронния свят.

Днес 12.03.2021г. продължихме работата си с учениците от 6 в клас на ОУ "Н.Й.Вапцаров" с класен ръководител г-жа Наталия Димитрова по Националната програма за превенция на употребата на психоактивни вещества в училищна среда 5-7 клас със заглавие "Кодово име живот". Тъй като през миналата година, когато те бяха в 5 клас, поради въведените противоепидемични мерки успяхме да направим само едно занятие сега продължаваме напред със следващите занятия. Днес децата работиха по темата "Общуване "и "Самооценка". С темата за "Общуването" целта беше да се сплоти групата и децата да изживеят процеса на груповата работа, както и процеса на невербалната комуникация. С другата тема за "Самооценката" се даде възможност децата да разберат , че всеки е важен и нужен, децата бяха провокирани да се замислят за различните емоции и чувства, които изпитват, и за качествата на личността ,които притежават и могат да развиват у себе си. Силно се надяваме да имаме възможността да осъществим и следващите предстоящи занятия за 5 и 6 клас с учениците.