От 6 до 8 юни екип от Общински съвет по наркотични вещества – Станислава Петрова – председател на Общински съвет по наркотични вещества

Фокусът на Световния ден без тютюнопушене през 2024 година, е насочен към младите хора и бъдещите поколения, които имат право да растат в свят без тютюн.

По данни на СЗО тютюневата индустрия влияе и пречи на младите хора, харчейки около 8 милиарда долара годишно за различни форми на реклама, насочена основно към тях.

На 22 и 23 април 2024г. Общинският съвет по наркотични вещества и Превантивно-информационния център към него организираха и проведоха обучителен семинар за медицински специалисти, работещи в училища в Община Разград,

Родители на ученици от две разградски  училища участваха в обучение по Националната програма „Кодово име живот“

На 11 ноември експертите от Превантивно-информационен център към Общински съвет по наркотични вещества град Разград Миневер Мехмед и Милена Недкова проведоха обучение на родители на ученици от ОУ „Н. Й. Вапцаров“ и ОУ „Ив. С. Тургенев“ по Националната програма за превенция на употребата на наркотични вещества в училищна среда за ученици 5-7 клас „Кодово име живот“. Това са родители, чиито деца участват в реализирането на програмата в двете училища.

Вторник, 22 Август 2023 10:46

ЕКОЛЯТО 2023

За поредна година екипът на Общински съвет по наркотични вещества и Превантивно-информационен център

Националната програма за превенция на употребата на наркотични вещества в училищна среда е за възрастова група 8–11 клас „От връстници за връстници“., както и обучителна програма за училищните специалисти (учители, педагогически съветници и психолози), които ще участват в дейностите по реализирането на Националната програма в училищна среда.

 Националната програма за превенция на употребата на наркотични вещества в училищна среда за възрастова група 5–7 клас „Кодово име Живот“, както и обучителна програма за училищните специалисти (учители, педагогически съветници и психолози), които ще участват в дейностите по реализирането на Националната програма в училищна среда.

На 19 и 20 октомври 2022 г. в хотел CARTOON гр. Разград Екипа на Общински съвет по наркотични вещества и Превантивно-информационен център - Разград организираха обучение на педагогическите специалисти – психолози, педагогически съветници и педагози от Област Разград по Националната програма за превенция на употребата на наркотични вещества в училищна среда. Началото на програмата е сложено през 2018 г. като тя е съгласувана с МОН и МЗ.

До сега ОбСНВ и ПИЦ гр. Разград са осъществили две обучения на психолози, педагогически съветници и педагози. През 2021 г. приключи пилотната програма от 5 до 7 клас „Кодово име живот“ в ОУ „Н. Й. Вапцаров“ гр. Разград.

За да се сложи старт на по-голям брой училища прилагащи тази превантивна дейност сред учениците си е сега проведения семинар с практическа насоченост със занятията за 5-ти и 8-ми клас.

Обучението беше реализирано от г-н Валентин Минков – социален и училищен психолог към Превантивно информационен център гр. Плевен.

Много компетентно и с вещина лекторът преведе педагогическите специалисти през темите за 5-ти клас. Участниците влязоха в ролята на петокласници и от тяхната позиция възприемаха занятията, които се състоят в изработване на правила на групата/класа/ и работа с емоции и чувства. Общуване – занятие за сплотяване на класа, самооценка – аз съм важен, другият до мен също е важен колкото мен. Влияние на средата и електронен свят – как да се използва електронния свят умерено.

Практическото обучение премина забавно и поучително. Специалистите, от които зависи прилагането на Националната програма се запознаха от първо лице с нея и установиха, какво ще поднесат на своите възпитаници. Много от тях се амбицираха да започнат работа по НП „Кодово име живот“.

Вторият ден от обучението беше предвиден за психолози, педагогически съветници и педагози от професионалните и профилирани гимназии от областта. НП за ученици от 8-11 клас е с име „Връстници обучават връстници“. Това, което може да каже един тийнейджър на друг и да бъде чут, не може да има същия ефект казано от възрастен човек. Затова и информацията е насочена от връстници за връстници.

На обучаваните беше предоставен кратък видеоматериал за доброволчеството и как работят доброволците сред съучениците си.

За осъществяването на Националната програма от 8-11 клас се залага на взаимовръзката и работата с доброволците от съответното училище.

Програмата за обучението на училищните психолози, педагогически съветници и педагози включваше, превенция и видове превантивни програми, дебат“ЗА или ПРОТИВ легализирането на марихуаната“, разпознаване на употребата и етапи за формирането на зависимост, форми и способи за лечение на зависимости, мотивационно интервю и практическа част по занятията за 8-ми клас.

Двата изпълнени със срещи, нови запознанства и нови знания дни изминаха бързо. Това, което предстои е съвместната работа на ОбСНВ и ПИЦ с психолозите, педагогическите съветници и педагозите участвали в обучението по Националните програми и популяризирането на превенцията в областта на употребата на наркотични вещества сред учениците. Живота на нашите деца е важен, те са нашето бъдеще и радост. Нека се погрижим за тях заедно!

Доброволците от ПГПЧЕ„Екзарх Йосиф“, които реализират Националната програма за превенция на употребата на наркотични вещества в училищна среда „От връстници за връстници“, посетиха Център за лечение на зависимости „Св.Илия“-Габрово и обмениха добри практики със свои връстници. Това стана на 22 и 23 юни 2022 г.

Страница 1 от 336